Terapiformer

Terapiformer

PDT

Psykiska symtom är möjliga att förstå. De uppstår som en följd av att individen, ofta på ett omedvetet plan, försöker hantera och lösa motstridiga och problematiska relationer och inre konflikter. När du blir mer medveten om varför du känner och tänker som du gör ökar dina möjligheter att själv styra ditt liv dit du vill. Därigenom kan man komma fram till ett mer konstruktivt sätt att förhålla sig till andra människor och livssituationer.

ISTDP

Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) är en modern affektfokuserad psykoterapimetod som bygger på anknytningsteori och psykodynamisk teori. Med affektfokus menas att känslor eller frånvaron av känslor är ett stort fokus i behandlingen. Utöver fokus på känslor uppmärksammas även tankar och ångestsymtom. I ISTDP är fokus ofta här och nu, men i behandlingen kommer ofta även tidigare händelser i livet att komma upp. Terapeutisk effekt uppnås genom metoden att direkt ifrågasätta patienternas sätt att blockera inre ångest och vrede.

EMDR

EMDR är en psykoterapimetod baserad på ögonrörelser, som kan hjälpa dig att minska besvären efter upplevelser från det förgångna som stör ditt dagliga liv. Vanligtvis handlar dessa tidigare upplevelser om trauman av olika slag som t.ex. överfall, övergrepp, olyckshändelser eller naturkatastrofer. EMDR har också använts för att hjälpa människor att hantera ångest och panikkänslor, svår sorg, reaktioner på fysiska sjukdomar och många andra tillstånd där starka känslor är förknippade med livsupplevelser.

ACT

ACT syftar till att hjälpa människor hitta ett förhållningssätt till tankar och känslor för att kunna skapa ett rikt och värdefullt liv. Målet är inte bara minskning av problem utan att leva ett rikt, värdefullt och meningsfullt liv. Inom ACT arbetar vi med acceptans och mindfulness processer för att inte behöva reagera impulsivt på det vi känner och tänker utan istället kunna agera utifrån vad situationen kräver, vad som är bra för oss. Det kan vara lätt att fastna i grubbleri, känslor och upplevelser.

IBCT (parterapi)

Kärlek är känslor men kärlek är också beteende. Helena Johansson på HJ psykologi erbjuder parterapi som är grundad i Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT). Detta är en vetenskapligt utprövad metod för par där Helena tillsammans med paret går igenom deras historia, problem- och konfliktområden och styrkor. Sedan träffar Helena parterna individuellt för att sedan möta paret igen och presentera en idé hur de kan bli hjälpta. Behandling syftar exempelvis på att ersätta negativa beteendemönster med positiv interaktion, att hitta tillbaka till det som parterna uppskattar med varandra, hur man kan ge och ta emot kritik och uppskattning samt träna problem- och konfliktlösning. Att gå i terapi tillsammans med sin partner behöver inte innebära att skilsmässa är nära. Många går också i parterapi för att förebygga polarisering mellan varandra. Relationer kräver arbete och ibland är det lättare att arbeta på relationen tillsammans med en utomstående person.

Hör av dig

Vi svarar oftast inom 24 timmar